Argegno sotto zero - Fiume Telo

Argegno sotto zero - Fiume Telo

col dx